DI CHUYỂN VỊ TRÍ CỦA CẦN CẨU

Khi phải di chuyển cần cẩu sang vị trí khác, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này với tư cách là đối tác tin cậy.  Không có vấn đề gì khi bạn muốn chuyển cẩu từ bãi này sang bãi kia trong cảng, hay từ cảng Hamburg đến cảng Cologne ở Rihne hay từ Rostock ở Baltic đến Rijeka ở Adriatic, chúng tôi có thể cung cấp đội ngũ chuyên gia để đảm bảo việc di chuyển cần cẩu hiệu quả.

Di chuyển vị trí cần cầu chuyên nghiệp bao gồm: tháo dỡ chuyên nghiệp, vận chuyển tin cậy, và lắp đặt như nguyên mẫu bao gồm kiểm tra toàn diện và thử tải.

Theo cách này, chúng tôi đảm bảo cẩu có thể tái khả dụng một cách nhanh chóng. Chúng tôi luôn luôn tiến hành việc bố trí lại cần cẩu với tiêu chí an toàn và đảm bảo khả năng vận hành. Vì trên tất cả, mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn cho con người và máy móc.