NÂNG CẤP CẦN CẨU

Trong nhiều trường hợp, việc hiện đại hóa cần cẩu đi đôi với hoàn thành việc sữa chữa và làm mới cần cẩu. Điều đó có nghĩa là: không chỉ những bộ phận được thay thế mà việc sữa chữa cũng được thực hiện cho cả kết cấu thép.  

Trong trường hợp này, nó chứng minh một lợi thế vô giá khi bạn có được bản thiết kế hoàn thiện cũng như bản vẽ kĩ thuật hoàn công chi tiết (đó là truyền thống ở Ardelt). Điều này có nghĩa là công tác hoàn thiện cần cẩu luôn luôn được đảm bảo. 

Với một hệ thống điều khiển hiện đại, cơ cấu di chuyển mới, những bộ truyền động đã được đại tu, cabin lái hoàn toàn mới, hệ thống dẫn tiến, các bậc thang được sửa chữa, buồng máy và buồng điện được tân trang, người vận hành và nhận viên bảo trì được huấn luận đặc biệt, toàn bộ cẩu được sơn mới, công đoạn cuối cùng của việc nâng cấp cần cẩu là bàn giao cần cẩu mà nó phải hoạt động tốt hơn và kinh tế hơn. Và điều đó cũng là một sự bổ sung sáng giá những cảng biển và công ty.