TUKAN

Cẩu Tukan là cần cẩu dành cho cảng biển và nhà máy đóng tàu hiệu quả nhất nhờ vào hệ thống cần kép nguyên bản do Ardelt thiết kế. Với lợi thế dây cáp ngắn, vòng xoay ngắn, khả năng điều khiển chuyển động chính xác là những ưu điểm vượt bật của Tukan.

Tukan M (đa chức năng) là cần cẩu dành cho cầu cảng có góc xoay toàn diện chuyên nghiệp và có thể khai thác tối đa các điểm mạnh về thiết kế khi xử lý hàng hóa, hàng rời, hàng trọng tải nặng và container.

Tukan S dành cho nhà máy đóng tàu (S= đóng tàu) khác với Tukan M, B và K do cấu trúc của nó nhẹ, thiết kế chuyên cho ngành đóng tàu và có tời phụ.

Tukan M

KÍCH CỠ / KIỂU TUKAN M

Tukan M 750

Tukan M 1000

Tukan M 1500

Tukan M 2000

Tukan M 3000

Tukan S

KÍCH CỠ / KIỂU TUKAN S

Tukan S 1000

Tukan S 2000

Tukan S 3000

Tukan S 5000

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TUKAN M

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TUKAN S

KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      CÁC ĐOẠN PHIM