TUKAN F

Tukan F (F = nổi) là cần cẩu quay cần kép được gắn trên xà lan với trong tâm thấp nhưng rất có hiệu năng. Cần cẩu này được sử dụng rất linh hoạt: từ tàu đối tàu hoặc từ tàu đối bờ.

Tukan F

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TUKAN F