KONDOR

Cẩu Kondo có hệ thống cần đôi liên kết với trụ khối. Nó được thiết kế cho những vị trí mà cần cẩu phải được sử dụng liên tục. Nó cũng dễ dàng được vận chuyển và đặc biệt rất kinh tế trong xử lý hàng hóa và bảo dưỡng.

Khi xử lý hàng tổng hợp, hàng trọng tải nặng và container, cẩu Kondor thể hiện đầy đủ các lợi thế về thiết kế. Như cẩu Tukan, nó cũng có lợi thế từ hệ thống cần kép: dây cáp ngắn, độ xoay khi làm hàng ít do dây cáp ngắn, đường tải hàng ngắn mà hiệu quả vẫn cao nhất.

Kondor

 


KÍCH CỠ / KIỂU

Sokol 500

Kondor 1000

Grande Kondor 3000

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM KONDOR

KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM