TERMINAL SERVER

Terminal server là loại cần cẩu giàn được thiết kế để đạt được tổng trọng lượng tối thiểu, cả trong lắp ráp tổng thể và cả trong toàn bộ kết cấu giàn. Thiết bị có thể được áp dụng trên mọi cầu cảng yêu cầu vận hành nhanh chóng và hiệu quả.

Loại cần cẩu này được sử dụng hầu hết ở các cầu cảng container nhưng nó cũng có khả năng xử lý các loại hàng hóa khác như hàng rời. 

Terminal Server

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TERMINAL SERVER

KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG