FEEDER SERVER

Feeder Server là cần cẩu container di động, vận hành theo cơ chế lốp cao su hành trình hoặc lắp vào đường ray. Cần cẩu này có thể được di chuyển giữa các cầu cảng và do đó có thể được dễ dàng chi chuyển để hỗ trợ những tàu nhỏ hơn một cách hiệu quả ở những cầu cảng lớn và và bận rộn.

Chúng ta có thể di chuyển cần cẩu này đến tàu, không cần tàu phải di chuyển đến cẩu để thực hiện công tác xếp dỡ. 

Feeder Server được thiết kế nhằm thích ứng cho các hoạt động  xếp dỡ tại các cầu cảng một cách vượt trội. Kích thước của nó được điều chỉnh dựa vào kích cỡ của tầu và nhìn chung nó vận hành tương tự như các cần cẩu lớn. Thiết bị này có một lợi thế lớn – nó có thể thay đổi vị trí rất nhanh chóng về phía sau để nhường chỗ cho các cần cẩu khác trên cầu cảng.

Feeder Server là một giải pháp hiệu quả về chi phí đối với việc xếp dỡ container hiệu quả khi so sánh nó với việc đầu tư vào các cần cẩu container lớn hơn.

Hãy hoàn thiện các công tác cầu cảng của bạn một cách chuyên nghiệp và thành công cùng với cẩu Feeder Server của chúng tôi.

Feeder Server

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM FEEDER SERVER

KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      SẢN PHẨM
      CÁC ĐOẠN PHIM