BARGE SERVER

Barge server là giàn cần cẩu được thiết kế để đạt được mức trọng lượng tối thiểu, cả trong kết cấu toàn thể và cả trong kết cấu giàn. Thiết bị có thể được áp dụng trên mọi nơi yêu cầu việc xếp dỡ hàng hóa nhanh chóng tại các cầu cảng.

Được xem như một thiết bị xử lý công việc kinh tế ở cảng, chiếc cần cẩu này là một thiết bị xếp dỡ container lý tưởng từ tàu sang tàu, tàu xuống đường ray và từ tàu xuống đường. Thêm vào đó, cẩu Barge Server xử lý hiệu quả những kiện hàng tổng hợp hoặc hàng rời.

Barge Server

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM BARGE SERVER

KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      SẢN PHẨM