Liên Hệ

Hoạt động kinh doanh toàn cầu, Trọng điểm Âu

Jeroen Blaauwendraad
Điện thoại +49 3334 62 2734
Fax +49 3334 62 1734
jeroen.blaauwendraad(at)ardelt.de

Hoạt động kinh doanh toàn cầu, Trọng điểm Đông Âu & NGA

Viktor Matis
Điện thoại +49 3334 62 2432
Fax +49 3334 62 1432
viktor.matis(at)ardelt.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á

Norman Groth
norman.groth(at)ardelt.de

Dịch vụ

Karsten Seidler
Điện thoại +49 3334 62 2243
Fax +49 3334 62 1243
karsten.seidler(at)ardelt.de

 

Ardelt

Ardelt Kranbau GmbH
Heegermühler Straße 64
16225 Eberswalde
Đức

Điện thoại +49 3334 62 0
Fax +49 3334 62 2121

info(at)ardelt.de

Tìm chúng tôi Ardelt Kranbau ...