ARDELT


Ardelt là công ty hàng đầu trên thị trường về Cần cẩu quay kiểu cần đôi.

Công ty chúng tôi đã có những bước phát triển không ngừng dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật được cấp bằng sáng chế năm 1932 về “hệ thống cần đôi”.

Các kĩ sư của chúng tôi luôn vận dụng các quy chuẩn công nghệ kỹ thuật Đức để tạo ra những bước phát triển xa hơn và những thiết kế mới hơn, tiến bộ hơn nhẳm áp dụng cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi luôn tiến hành phân loại và phân nhóm cần cẩu tùy vào mục đích sử dụng để luôn duy trì mục tiêu: tăng cường hiệu quả và an toàn, đồng thời giảm thiểu tác động của môi trường lên thiết bị.
TUKAN M & S

Cần cẩu quay có thiết kế đặc thù sử dụng cho cảng (M – đa mục đích) và cho nhà máy đóng tàu (S – nhà máy đóng tàu) do hệ thống cần kép nguyên bản của Ardelt thiết kế và hệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

TUKAN K & B

Cẩu chuyên dụng thiết kế cho việc khai thác hàng rời với hệ thống cần kép do Ardelt thiết kế: cẩu có độ bền vƣợt trội cùng chi phí vận hành thấp. Cẩu Tukan B (B – hàng kiện) hoặc K (K – Kangaroo) có gắn phễu tích hợp nhằm rút ngắn đƣờng dẫn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

TUKAN F

Cẩu quay Tukan với hệ thống cần kép sử dụng khai thác xà lan với trọng tâm thấp nhƣng đem lại hiệu suất cao. Cẩu có thể sử dụng linh hoạt từ tàu đối tàu hoặc tàu đối bờ.

KONDOR

Cẩu Kondor có hệ thống cần kép hiện đại có trang bị trụ khối, di chuyển linh hoạt, chi phí vận hành và bảo dƣỡng thấp.

KRANICH

Cần cẩu đƣợc thiết kế theo yêu cầu đặc biệt với hệ thống cần có trọng lƣợng nhẹ nhƣng đáp ứng cao các yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Cẩu có thể thích ứng bất cứ yêu cầu nào và ngƣời sử dụng có thể tùy chọn theo công suất tải, cấu hình, tốc độ làm hàng và phân loại hàng.

FEEDER SERVER

Là loại cẩn cẩu container hoạt động rất năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

BARGE SERVER

Cẩu giàn có thiết kế dạng mắt cáo nhằm đạt đƣợc trọng lƣợng nhẹ nhất, đây là thiết bị xếp dỡ các loại hàng hóa khác nhau cho các cảng sông và các kho bãi.

TERMINAL SERVER

Cẩu khung rất cơ động trong việc bốc xếp container hoặc các rơ móc tại các nhà ga rất nhanh và hiệu quả. Cẩu có khả năng làm việc từ phƣơng thẳng hoặc cong do vậy là lựa chọn hoàn hảo cho các cầu cảng có không gian bị hạn chế.